Sikkerhedsledelse

Rail Secure kan hjælpe din virksomhed helt eller delvist med jeres jernbanesikkerhedsledelse. Jeg har 14 års erfaring i sikkerhedsledelse ved jernbanen i Danmark. 

Rail Secure har stor erfaring i dokumentation og etablering af jernbanesikkerhedsledelse i mindre virksomheder fra 1 - 20 medarbejdere. 

Rail Secure tilbyder også at fungere som jernbanesikkerhedsansvarlig for jeres virksomhed.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale omkring jeres behov. Vi finder en løsning tilpasset netop jeres virksomhed.

Uddannelse 

Rail Secure kan tilbyde efteruddannelse og træning af dine medarbejdere i Jernbanesikkerhed. 

Rail Secure har over 32 års erfaring med uddannelser ved Banedanmark og DSB.
Sammen med min samarbejdspartner Jesper M Jespersen fra Nordic Maskin & Rail, tilbydes uddannelse og træning på næsten alle kurser indenfor infrastruktur arbejde .

Har dine medarbejdere behov for brush up, inden deltagelse på kompetencegivende kurser ved Banedanmark, løser vi opgaven. DS21001

Rail Secure kan tilbyde at få jeres jernbanevirksomhed "up to date" jf. standarden DS21001. Det er et krav at alle entreprenører, som minimum efterlever standarden  pr. 31.12.2021.

Rail Secure har udviklet eget DS21001 sikkerhedsledelsessystem. Systemet kan anvendes af helt små virksomheder op til større virksomheder med ca. 50 medarbejdere. 

Jeg kan helt eller delvis hjælpe jer med at komme igennem certificeringsprocessen og sikre at  sikkerhedsledelsessystemet som lever op til kravene i DS21001.
Efter certificering kan Rail Secure tilbyde at vedligeholde ledelsessystemet som systemansvarlig

Kontakt mig for en uforpligtende samtale omkring jeres behov. Vi finder en løsning tilpasset netop jeres virksomhed.Planlægning

Har I behov for planlægning af et arbejde ved jernbanen, tilbyder Rail Secure at kunne forestå planlægningen af infrastruktur arbejder indenfor flg. områder:
 • Besigtigelser
 • Jernbanesikkerhedsplaner
 • Koordinering af flere arbejder
 • Sporspærringer
 • Kørestrømsafbrydelser
 • Dispensationer
 • Hastighedsnedsættelser
 • Stadie planlægning
Hold fokus på opgaven og lad Rail Secure planlægge din opgave. 

Rail Secure kan også stå for evt. krævede sikkerheds tilsyn og efterfølgende dokumentation overfor diverse myndigheder, under opgavens udførsel. 

Kontakt mig  for en uforpligtende samtale/tilbud omkring lige præcis jeres behov. Så finder vi en løsning tilpasset netop jeres virksomhed.

Vedligehold af ledelsessystem

Rail Secure tilbyder løbende vedligeholdelse af dit DS21001 sikkerhedsledelsessystem. 

Jeg kan tilpasse et vedligeholdelses program for jeres ledelsessystem, baseret på det af Rail Secure udviklede ledelsessystem.

Kontakt mig  for en uforpligtende samtale/tilbud omkring lige præcis jeres behov. Så finder vi en løsning tilpasset netop jeres virksomhed.

Interne Audits

Rail Secure udfører pr. 01.03.2022, interne audits jf. DS21001. 

Internt Audit indeholder flg. delelementer:
 • Tilrettelagt fokuseret Auditplan
 • Gennemførsel af Internt audit som efter behov kombineres med besøg "on site" hvor arbejdet udføres, med efterfølgende administrativt afsluttende Audit.
 • Fremsendelse af Audit Rapport
 • Afvigelsesbehandling og lukning af afvigelser.