Om Rail Secure

Rail Secure blev oprettet i 2014 med fokus på uddannelse for Banedanmark og DSB. Siden 2018 har jernbanesikkerhedsledelse også været en stigende del af ydelsen fra Rail Secure. 

Rail Secure ejes og drives af Reno Holm.

Rail Secure er en virksomhed som tilbyder Jernbanesikkerhedsydelser på højt niveau. Reno Holm har i 34 år arbejdet med Jernbanesikkerhed i DSB - Banedanmark - Malus Aps. og COWI A/S.

Jeg har erfaring med jernbanesikkerhedsfaglig rådgivning, SR-lærer, udfærdigelse af risikovurderinger, jernbanesikkerhedsplaner, bestilling af sporspærringer – kørestrømsafbrydelser - dispensationer mv,, sikkerhedstilsyn ved jernbanen, planlægning af arbejder ved jernbanen, trafikal planlægning og arbejdsmiljø. Deltagelse i CSM proces ved flere projekter siden 2014 som en del af risikoledelse, risikoworkshops, jernbanesikkerhed generelt og samspillet mellem risikoledelse og de jernbanesikkerhedsmæssige regler hvor også Banenormer indgår bl.a. ved omlægninger i sikringsanlæg samt deltagelse ved byggemøder og projektmøder ved større projekter. Har også erfaring med stadie planer på større projekter, hvor jernbanesikkerhed og risikovurdering også er den del af det samlede output.

Jeg kender jernbanesikkerhedsorganisationen og sikkerhedsledelsessystemet i Banedanmark efter ansættelse som SR-koordinator fra 2004 – 2008, hvor det var en del af uddannelsen som SR-koordinator. Kender sammenhængen mellem Banedanmark og entreprenør på det jernbanesikkerhedsmæssige niveau som jernbanesikkerhedsansvarlig for Malus Aps. (2008 – 2014) og COWI A/S fra 2014 – 2021. Kender sammenhængen ang. sikkerhedsledelse ved rådgiver/entreprenør og Banedanmark. Kender sammenhængen fra og med projektfasen over sikkerhedsfasen ved entreprenør til udførsel inkl. tilsynsforhold vedr. jernbanesikkerhed (Sikkerhedskoordinator). Kender også til forhold vedr. signalkommission udført på Hedehusene og Køge st. Er SR-faglærer ved Banedanmark og DSB med kompetence vedr. alle reglementer mv.

Jeg kender det samlede jernbanesystem som tidligere stationsbestyrer, SR-koordinator, optimeringsleder. Kender til sikringsteknik, banens opbygning, fjernstyring som tidligere superbruger på DCTC systemet, operatør kanaltildeling mv. Har gennemgået Trafikstyrelsens intro TSI kursus. Som rådgiver kendes det samlede jernbanesystem via projektprocessen inkl. skrivning af systemdefinition, deltagelse i risikoworkshops og risikovurderinger. Har kendskab banenormer, stadie planlægning, midlertidige ændringer i sikringsanlæg og deltagelse ved byggemøder.

Jeg kender til grænseflader til andre jernbane infrastrukturforvaltere via en del af projekterne som nævnt herunder. Kender også til 3. parts grænseflade infrastrukturforvaltere så som Odense og Århus Letbane, flere kommuner (bl.a. Århus, Tinglev, Vejle og Horsens) og virksomheder f.eks. stadie planlægning på sporfornyelse Langå – Hobro, Ringsted – Korsør, Vejle st. og Slagelse st.

Jeg har stort kendskab til Hændelseshåndtering som SR-koordinator og jernbanesikkerhedsansvarlig ved Malus Aps. og COWI A/S. Kender derfor også til årsagsanalyse i forbindelse med behandling af sikkerhedsmæssige hændelser.

Samarbejdspartner:

Rail Secure arbejder tæt sammen med Jesper M Jespersen fra Nordic Maskin & Rail, hvilket gør at vi sammen kan løse en meget bred vifte af opgaver. Gennem denne partner kan Rail Secure også henvise til SR-Arbejdsledelse. 

Med placering i Fredericia/Kolding, kan enhver opgave nås indenfor kort tid, og vi kan derfor løse opgaver i hele landet. Som jeres samarbejdspartner vil I kunne stole på at vi møder op på rette sted og til rette tid. Derefter løses opgaverne som aftalt og planlægning foregår i korrekt rækkefølge.